Kind in Oorlog

Tekening van Willem Nijholt

Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op hun dagelijkse leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten van 34 bekende en onbekende mensen, die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij laten zeer dierbare voorwerpen zien die hun waarde vooral danken aan de verhalen en herinneringen die erachter schuil gaan.

De bekende acteur Willem Nijholt was zeven toen de oorlog in Nederlands-Indië begon. Toen hij na een transport in een gloeiend hete goederentrein aankwam in het kamp, werd zijn fotoalbum door een Japanse bewaker verscheurd. Wonder boven wonder zijn delen hiervan bewaard gebleven en nu te bezichtigen in de tentoonstelling Kind in oorlog. Vierendertig bekende en onbekende Nederlanders, die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, vertellen aan de hand van onder andere voorwerpen, foto’s en documenten hoe het was om kind te zijn in oorlogstijd en de invloed die het had op hun dagelijkse leven.

De tentoonstelling is te zien in Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag, 070-3381338. Meer informatie via deze link, evenals het bestellen van toegangskaarten.

nu t/m december
Den Haag